मुद्रा योजना में लोन नहीं मिल पा रहा. क्या करें

Sir ji mene lone K ley apply kiya tha jo mera Lone jhela udheyog kendar se to pas ho chuka hai bat bank menejar serve nahi kar rahe hai my ak mahene se Bank K chakar kat raha hu phir bhi unka ak hi javab hai ki staaf nahi hai my jalore dist rajasthan se velom karta hu

Add Comment
  • 0 Answer(s)

    Your Answer

    By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.